Release Date: 2007-11-06
  • Country: JP
  • Language: 日本語
  • Runtime: 82
Daisuke Namikawa
Daisuke Namik...
Galahad Eiger
Tomokazu Sugita
Tomokazu Sugi...
Rodin Ciol
Junko Takeuchi
Junko Takeuch...
Tina Lawter
Eri Sendai
Eri Sendai
Sherry
Minori Chihara
Minori Chihar...
Rio
Takuma Terashima
Takuma Terash...
Jin
Satoshi Tsuruoka
Satoshi Tsuru...
Weiss Edge
Yuki Kaida
Yuki Kaida
Jamille Kaela
Yōsuke Akimoto
Yōsuke Akimot...
King Rambernoff
Katsumi Chou
Katsumi Chou
Girano do Voljurac
Namikawa Daisuke
Namikawa Dais...
Galahad Eiger